Nutzungsbestimmungen

 1. 1

  Użytkownik strony publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administracja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach witryny.
 2. 2

  Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach witryny treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
 3. 3

  Niedozwolone jest umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
 4. 4

  Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punktach 1,2,3 zasad użytkowania, jak również prawo do usuwania użytkowników naruszajacych te zasady.

(Letzte Änderung: 1. Czerwiec 2014, 19:39)