Gewerbe

 • Gewerbe jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec.

  Inhaltsverzeichnis

  Zameldowanie


  Rejestracja własnej działalności gospodarczej
  Zgłoszenia dokonuje się na urzędowym formularzu (Gewerbe-Anmeldung) w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt), właściwym dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa. Jeśli prowadzenie działalności wiąże się z koniecznością otrzymania koncesji lub uznania kwalifikacji, to formalności te należy załatwić przed zgłoszeniem działalności.

  Uzyskaną dokumentację dołącza się do zgłoszenia. Opłata za rejestrację własnej działalności gospodarczej, w zależności od gminy, wynosi 15-30 €. Działalność gospodarczą na terenie Niemiec może zarejestrować nasz pełnomocnik (pełnomocnictwo w formie notarialnej).
  Do zgłoszenia samodzielnej działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung) są wymagane następujące dokumenty:

  • paszport / dowód osobisty
  • umowa najmu pomieszczeń na biuro (na żądanie)
  • dowód otwarcia rachunku bankowego
  • karta rzemieślnicza lub specjalne zezwolenia na wykonywanie zawodu (w zależności od profesji)

  Ubezpiecz się na wypadek bezrobocia! Od stycznia 2010 roku osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w Niemczech mogą ubezpieczyć się na wypadek bankructwa firmy. Wnioski składa się do Agencji Pracy w okresie do trzech miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej.


  Wymeldowanie


  Wymeldowanie działalności gospodarczej
  Działalność gospodarczą możesz wymeldować w każdym czasie. Wystarczy przesłać lub złożyć w urzędzie:

  • podpisany wniosek o wymeldowanie
  • kopia zaświadczenia o działalności
  • kopia dowodu osobistego lub paszportu
  • kopia zaświadczenia o zameldowaniu

  Za wymeldowanie działalności gospodarczej urząd nie pobiera opłaty.

  15.330 mal gelesen