Kindergeld

  • W potocznym rozumieniu niemiecki odpowiednik polskiego zasiłku rodzinnego. Faktycznie ulga podatkowa.

    Inhaltsverzeichnis

    Co to jest ?


    Kindergeld jest ulgą podatkową zgodna z ustawą o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz).
    Wypłacany jest gdy wysokość ulgi podatkowej z tytułu Kinderfreibetrag jest niższa od sumy Kindergeld.

    Dla kogo ?


    Ulga wypłacana jest opiekunowi prawnemu dziecka. Nie ma znaczenia czy jest to dziecko własne, przysposobione, adoptowane.
    Aby otrzymać Kindergeld , trzeba spełnić kilka warunków:
    Opiekun dziecka (bądź jeden z opiekunów)musi mieszkać na terenie Niemiec.
    Musi podlegać pod Unbeschränkt Einkommensteuerpflicht.
    Ulga wypłacana jest gdy : dziecko ma nie więcej niż 18 lat. lub przypadku gdy dziecko nie ma dochodów - do lat 21. W przypadku dziecka uczącego się , do lat 25.

    10.835 mal gelesen