• Najstarsi polscy górale jeszcze pamiętają tzw "misie" w paszportach. Była to pieczęć oznaczająca deportację i zakaz przekraczania niemieckiej granicy.
    Od pierwszego sierpnia , takie właśnie pieczątki będą wbijane emigrantom/uchodźcom starającym się w Niemczech o azyl, których podanie będzie odrzucone . Dla uchodźcy będzie to oznaczać deportacje i pięcioletni zakaz przekraczania granic strefy Schengen. Dotyczy to głownie obywateli byłej Jugosławii i Albanii, których tylko w tym roku przybyło ponad 90 tys, a którzy praktycznie z definicji nie mają do azylu prawa. Są tacy którzy przyjeżdżają do Niemiec rokrocznie i każdego roku wniosek jest odrzucany. Jako że rozpatrzenie podania trwa kilka miesięcy, wnioskodawcy wykorzystują ten czas do pracy na czarno, korzystając jednocześnie z darmowego lokum, wyżywienia i kieszonkowego..