Gewerbe

  • Gewerbe jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec.

    Inhaltsverzeichnis

    Zameldowanie


    Rejestracja własnej działalności gospodarczej
    Zgłoszenia dokonuje się na urzędowym formularzu (Gewerbe-Anmeldung) w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt), właściwym dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa. Jeśli prowadzenie działalności wiąże się z koniecznością otrzymania koncesji lub uznania kwalifikacji, to formalności te należy załatwić przed zgłoszeniem działalności.

    Uzyskaną dokumentację dołącza się do zgłoszenia. Opłata za rejestrację własnej działalności gospodarczej, w zależności od gminy, wynosi 15-30 €. Działalność gospodarczą na terenie Niemiec może zarejestrować nasz pełnomocnik (pełnomocnictwo w formie notarialnej).
    Do zgłoszenia samodzielnej działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung) są wymagane następujące dokumenty:

    • paszport / dowód osobisty
    • umowa najmu pomieszczeń na biuro (na żądanie)
    • dowód otwarcia rachunku bankowego
    • karta rzemieślnicza lub specjalne zezwolenia na wykonywanie zawodu (w zależności od profesji)

    Ubezpiecz się na wypadek bezrobocia! Od stycznia 2010 roku osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w Niemczech mogą ubezpieczyć się na wypadek bankructwa firmy. Wnioski składa się do Agencji Pracy w okresie do trzech miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej.


    Wymeldowanie


    Wymeldowanie działalności gospodarczej
    Działalność gospodarczą możesz wymeldować w każdym czasie. Wystarczy przesłać lub złożyć w urzędzie:

    • podpisany wniosek o wymeldowanie
    • kopia zaświadczenia o działalności
    • kopia dowodu osobistego lub paszportu
    • kopia zaświadczenia o zameldowaniu

    Za wymeldowanie działalności gospodarczej urząd nie pobiera opłaty.

    13.292 mal gelesen